Czym jest korekta edytorska?

woman sitting on brown wooden chair while using silver laptop computer in room

Korekta edytorska to etap następujący po redakcji, czyli pierwszych poprawkach. Tekst po redakcji zwykle jest zrozumiały, logiczny i wolny od nieścisłości. Na etapie redakcji niemożliwe jest jednak wychwycenie absolutnie wszystkich niedociągnięć.

Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że pojawią się jakieś niepoprawne zapisy, literówki czy inne drobne błędy, a tego byśmy nie chcieli. Z tego powodu zakończenie prac redakcyjnych nie oznacza, że otrzymaliśmy idealny językowo tekst.

Zakres wykonywanych prac w przypadku korekty jest węższy niż podczas redakcji tekstu. Korekta to tylko doszlifowanie względnie dobrego tekstu. Ten proces z reguły nie zajmuje się poprawianiem błędów logicznych i merytorycznych, gdyż te powinny zostać wyeliminowane we wcześniejszym etapie prac. Celem korekty jest wyeliminowanie błędów gramatycznych, językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych, które nie zostały usunięte wcześniej.

W przypadku tekstów naukowych osoba sprawdzająca tekst zwraca również uwagę na właściwe odstępy, pozycje w bibliografii i właściwe odstępy. Zwykle wydawnictwa zlecają co najmniej dwie korekty, aby wyeliminować wszystkie możliwe błędy. Jest to istotne zwłaszcza przy długich tekstach i tekstach reklamowych, w końcu klient, aby kupić produkt, często czyta opis i niepoprawny tekst może go zniechęcić. Podobnie jak w przypadku redakcji tekstu, korektor sprawdza tekst, zaznacza zmiany i przesyła swoje uwagi autorowi tekstu. Twórca odrzuca lub akceptuje zaproponowane sugestie i zatwierdza ostateczny wygląd dzieła.

Oczywiście korekta nie jest potrzebna w przypadku zwykłych tekstów użytkowych takich jak maile czy tłumaczenia prywatnych dokumentów, kiedy wystarczy samo zrozumienie treści. Warto zlecić korektę, jeśli nasz tekst trafia do większej grupy odbiorców. Najlepiej skontaktować się w tym celu z zawodowym korektorem. Nawet jeśli sam sporo wiesz na temat korekty, trudno ci będzie dobrze doszlifować tekst i jest to całkowicie normalne, ponieważ nawet ludzie wykształceni w tym kierunku przed publikacją swoich tekstów korzystają z pomocy drugiej osoby. Wycena zależy od długości i gatunku tekstu.