Czym jest korekta edytorska?

woman sitting on brown wooden chair while using silver laptop computer in room

Korekta edytorska to etap następujący po redakcji, czyli pierwszych poprawkach. Tekst po redakcji zwykle jest zrozumiały, logiczny i wolny od nieścisłości. Na etapie redakcji niemożliwe jest jednak wychwycenie absolutnie wszystkich niedociągnięć.

Zasady redagowania tekstu

person using laptop on white wooden table

Redagowanie tekstu zaczyna się od upewnienia się, że treść jest zrozumiała i stworzona zgodnie z wymogami gatunku. Celem pierwszego etapu prac jest właśnie zapewnienie w tekście pewnego porządku, ten proces nazywa się redakcją merytoryczną.