Na czym polega redakcja tekstu?

man sitting while using MacBook on lap

Publikacja materiałów wadliwych jest niedopuszczalna. Nim napisany tekst ukaże się drukiem, należy nanieść na niego poprawki. Właśnie na tym zajmuje się redakcja tekstu. Jest to proces w trakcie którego osoba redagująca skupia się na korekcie błędów stylistycznych, gramatycznych, merytorycznych i logicznych.

Redakcja tekstu to bardzo ważny etap prac nad tekstem, którego nie warto pomijać, jeśli zależy nam na wartościowych materiałach. Jego celem jest poprawa jakości przekazanych informacji, co ma ułatwić odbiorcy zrozumienie i przyswojenie treści.

Pojęcie redakcji ludzie często mylą z pojęciem korekty. Redaktor może ingerować w treść, natomiast korekta językowa skupia się wyłącznie na poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Często się zdarza, że sami nie dostrzegamy pomyłek w naszym tekście bezpośrednio po napisaniu, dlatego dobrze jest skorzystać z pomocy osoby, która zajmuje się tym zawodowo i nie będzie mieć oporów, by wytknąć nam nieścisłości. Nikt nie jest nieomylny. Wydawnictwa zlecają to zadanie redaktorowi. To on odpowiada za przygotowanie tekstu do druku, uzupełnia brakujące elementy, sprawdza poprawność nazw własnych, bibliografii, zwraca też uwagę na spójność tekstu oraz jego kompozycje.

Podczas redakcji usuwa się również powtórzenia. Wprowadzone poprawki redaktor przesyła do autora, z którymi może się on zgodzić lub też nie. Z reguły osoba poprawiająca tekst nie zmienia głównej myśli i stylu autora, jedynie sugeruje pewne zmiany, dzięki którym zapis zyska lepszą jakość. Czasem podpowiada skrócenie pewnych wątków, czy usunięcie nudnych fragmentów. Ostateczna decyzja należy oczywiście do autora tekstu. Jednorazowa redakcja pozwala usunąć większość niedociągnięć, jednak nie wszystkie, ponieważ redaktor jest tylko człowiekiem. Z tego powodu większość wydawnictw nie kończy pracy nad tekstem po redakcji, lecz zleca kolejnej osobie korektę tekstu.

Sami również możemy redagować nasze teksty, chociaż prawdopodobnie nie zrobimy tego tak dobrze, jak osoba wyspecjalizowana w poprawianiu treści.